DR.AHMET YAR

UZM.DR. AHMET YAR

Bilimsel Yayınlar

Yayınlar:

• Prevelance of mental disorders and associated factors in institutionalized 3-5 year old children (Turkish Journal of Psychiatry 2011)
Dr. Muhammed Ayaz, **Dr. Şaziye Senem Başgül, *Doç. Dr. Işık Karakaya, *Yrd. Doç. Dr. Şahika Gülen Şişmanlar,
*Dr. Ahmet Yar, *Dr. Ekrem Şentürk,*Dr. Sema Dikmen
*Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D.**Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi Çocuk Psikiyatri Birimi

• Ruhsal Bozukluğu Olan Ergenlerde İnternet Bağımlılığı Yaygınlığı (17. Ergen Günleri Poster 2012 Samsun )
Dr. Ahmet Yar*, Doç. Dr. Özlem Yıldız Gündoğdu**, Prof. Dr. Belma Ağaoğlu**
*Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Kliniği **Kocaeli Üniv. Tıp Fak. Çocuk Psikiyatrisi AD

• 3-5 Yaş Grubunda Kurum Bakımındaki Çocuklarda Ruhsal Hastalık Sıklığı ve İlişkili Etmenler (19. Ulusal Çocuk psikiyatrisi Kongresi Poster 2009 Antakya).
*Dr. Muhammed Ayaz, **Dr. Şaziye Senem Başgül, *Doç. Dr. Işık Karakaya, *Yrd. Doç. Dr. Şahika Gülen Şişmanlar,
*Dr. Ahmet Yar, *Dr. Ekrem Şentürk,*Dr. Sema Dikmen
*Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D.**Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi Çocuk Psikiyatri Birimi

• Çocuk Psikiyatrisi Otizm Ulusal Kongre Düzenleme Heyeti (2014 Konya)

• Association of Reactive-Proactive Aggression and Anxiety Sensitivity with Internalizing and Externalizing Symptoms in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (Child Psychiatry Hum Dev. 2016)
Bilgiç A, Tufan AE, Yılmaz S, Özcan Ö, Özmen S, Öztop D, Türkoğlu S, Akça ÖF, Yar A, Işık Ü, Çolak Sivri R, Polat H,
Irmak A, Dönmez YE, Çon Bayhan P, Uçur Ö, Cansız MA, Savcı U.

• The Relationship Between Parental Affective Temperament Traits and Disruptive Behavior Disorders Symptoms in Children With ADHD (J Atten Disord.)
Bilgiç A, Yılmaz S, Özcan Ö, Tufan AE, Özmen S, Öztop D, Akça ÖF, Türkoğlu S, Yar A.

• Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu ve Davranım Bozukluğuna giden yol: Çok merkezli bir çalışmanın yapısal eşitlik modellemesi (26. Ulusal Çocuk psikiyatrisi Kongresi Poster 2016 İzmir).
Bilgiç A, Tufan AE, Yılmaz S, Özcan Ö, Özmen S, Öztop D, Türkoğlu S, Akça ÖF, Yar A, Işık Ü, Çolak Sivri R, Polat H,
Irmak A, Dönmez YE, Çon Bayhan P, Uçur Ö, Cansız MA, Savcı U.

• Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda İnternet Bağımlılığı ve İlişkili Etkenler (26. Ulusal Çocuk psikiyatrisi Kongresi Poster 2016 İzmir).
Özlem Yıldız Gündoğdu, Zeynep Vatansever, Merve Ergüven, Nursu Çakın Memik, Ahmet Yar.

• Functional Vomiting Treated Successfully with Aripiprazole in a Child with Autism Spectrum Disorder (J Child Adolesc Psychopharmacol 2016).
*Dr. Burak Açıkel, **Dr. Ahmet yar, *Doç. Dr. Sabri Hergüner
*Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D.**Konya EAH Çocuk
Psikiyatrisi Kliniği

• Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Children With ADHD.
(J Atten Disord. 2018 May)
Hergüner A, Alpfidan İ, Yar A, Erdoğan E, Metin Ö, Sakarya Y, Hergüner S.

• The Prevalence of Internet Addiction in Turkish Adolescents with Psychiatric Disorders. (Noro Psikiyatr Ars. 2019 Jul)
Yar A, Gündoğdu ÖY, Tural Ü, Memik NÇ.

• Serum and urinary levels of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in enuresis. (Arch Esp Urol. 2019 Dec)
Kurku H, Soran M, Yar A, Akdam N, Arslan Ş, Gönen M.